Een oplossing voor kernafval

MYRRHA NURA RECUMO Andere

MYRRHA zal de eerste reactor in de wereld zijn die aangedreven wordt door een deeltjesversneller en gekoeld door een eutecticum van lood en bismut. Onze hoofdmissie is MYRRHA ontwikkelen om te gebruiken als onderzoeksreactor. Maar er is nog werk aan de winkel. De bouw van MINERVA, bijvoorbeeld: de eerste fase van MYRRHA die bestaat uit een deeltjesversneller en een proton target facility. MYRRHA vindt plaats in Mol en Louvain-La-Neuve.

Samen met een groeiend team van ambitieuze ingenieurs en wetenschappers, willen we nieuwe medische radio-isotopen ontwikkelen en een technologische oplossing bieden om nucleaire afval te verminderen.

Ontdek jij grensverleggende toepassingen met MYRRHA?

Een nieuwe
generatie kerntechnologie

De 3 missies van MYRRHA

 • Minder (toxisch) kernafval

  Transmutatie is het proces waarbij kernafval met een hoge toxiciteit en een halfwaardetijd van enkele honderdduizenden jaren bestraald wordt om een residu met een kortere halfwaardetijd te verkrijgen. Daarnaast zorgt MYRRHA ervoor dat de hoeveelheid nucleair afval vermindert met factor 100.

 • Therapeutische radio-isotopen

  De BR2-reactor van SCK•CEN produceert 25% van de wereldwijde vraag naar radio-isotopen. MYRRHA zal deze productie uitbreiden en een nieuwe generatie isotopen ontwikkelen in de strijd tegen kanker.

 • Kernfusie

  MYRRHA werd bedacht om fundamenteel nucleair onderzoek te herdefiniëren. En ja, daar hoort ook de droom van elke kernwetenschapper bij. MYRRHA zal onze wetenschappers toelaten om materialen aan extreme omstandigheden bloot te stellen en zo kernfusie te benaderen – een duurzame energiebron die de stroomopwekking van de zon nabootst.

Jouw rol bij MYRRHA

MYRRHA is een uniek project op wereldschaal. In de toekomst zullen wetenschappers van over de hele wereld de mogelijkheid krijgen om nieuwe nucleaire toepassingen te ontwikkelen met MYRRHA.

Zet je in als:

Onderzoeker

Onderzoekers ondersteunen momenteel ons team van ingenieurs dat het MYRRHA-prototype ontwikkelt. Uiteindelijk zullen ze fundamenteel onderzoek voeren met MYRRHA.

Ingenieur

Burgerlijke en industriële ingenieurs testen, bouwen en onderhouden MYRRHA. Zij vormen de kern van dit revolutionaire project door een bijzonder unieke faciliteit op te bouwen. Onze ingenieurs zullen MYRRHA ook volledig beheren zodra de installatie afgerond is.

Management & ondersteuning

SCK•CEN is op zoek naar de volgende generatie projectmanagers om het overzicht over de ontelbare, toekomstige projecten binnen MYRRHA te beheren. Verder zullen onderhoudstechnici met een graduaat in elektromechanica, mechanica en elektronica het onderhoud op zich nemen.

Waar gaat MYRRHA naartoe?

De reis is minstens even belangrijk als de aankomst, toch? We geven je een kort overzicht van het verleden, de status en de toekomst van MYRRHA.

Tijdlijn

2017
Aanvang constructie MINERVA, een deeltjesversneller tot 100 MeV
2027
Bouw MYRRHA-reactor en een deeltjesversneller van 600 MeV
2036
MYRRHA is volledig operationeel

Jouw loopbaan bij MYRRHA

XP: 4j Se Project Engineer Physical and ICT Security

 

 • Masterdiploma in ingenieurswetenschappen of andere masteropleiding (criminologie, TEW, Handelsingenieur, …)
 • Sterke affiniteit met techniek
 • Kennis van oplossingen op het vlak van fysieke beveiliging en ICT-security
 • Werken met toptechnologie
XP: 3j Se Safety Engineer
 • verzeker de veiligheid van onze versneller
 • stel beleidsregels op en identificeer de gevaren
 • draag bij tot radiologische veiligheidsstudies
 • leg de brandveiligheidsstrategie vast
XP: 10j He Head of Expert Group Accelerator Project
 • Het leiden van een team van wetenschappers en ingenieurs
 • Coördinatie van R&D activiteiten rond Minerva (lineaire accelerator en ISOL technieken)
 • Afstemming met de COO van Minerva die instaat voor het design en het bouwen van de installatie
 • Master Degree in Engineering Sciences of PhD in de Fysica